Zarząd ROD Modrzew informuje,że do czasu zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2021r. wysokość opłat ogrodowych pozostaje na poziomie roku 2021 i traktowana jest jako opłata zaliczkowa. Wynoszą one:

  • opłata ogrodowa za działkę – 0,95zł za m2 – przykład – 300 m2 x 0,95zł = 285,00zł
  • składka – 6,00zł od działki
  • zużyta energia – 0,58zł za 1Kwh