Zarząd

Jarosz Piotr – Prezes       tel. 504 700 632
Szeliga Józef – Vice Prezes
Trojanowska Mariola – Skarbnik
Szudajska Hanna – Sekretarz
Magierowska Agnieszka – Członek
Kruszyna Marian – Członek

Komisja Rewizyjna


Żarnik Ewa – Przewodnicząca
Wudarczyk Teresa – Zastepca Przewodniczącego
Bożena Dynowiak – Sekretarz

Delegat na Okręgowy Zjazd PZD

Piotr Maternowski