Rodzinny ogród działkowy

Kategoria: Aktualności (Page 1 of 2)

UWAGA

Na terenie ogrodu odnotowano kilka przypadków celowego zniszczenia trawników na działkach i terenu przed nimi poprzez polanie środkami chemicznymi. Wszystkie te zajścia zostały zgłoszone do organów ścigania. Należy stwierdzić z całą stanowczością, że tego rodzaju ohydne działania są godne potępienia. Jednocześnie informujemy, że w przypadku znalezienia sprawcy kolejnego takiego “przestępstwa “ działkowego, będą mu przypisane wszystkie pozostałe przypadki i oprócz konsekwencji prawnych podjęte zostaną działania o pozbawienie prawa do działki i wyrzucenie takiego drania ze społeczności naszego ogrodu.
Nie może być dla takich jak on miejsca wśród nas.
Jeżeli działkowcy posiadają wiedzę na temat sprawcy, proszeni są o kontakt z dzielnicowym – Komenda Policji Śródmieście ul. Poniatowskiego.

Koszt energii elektrycznej

Zarząd ROD Modrzew informuje, że na podstawie ostatniej faktury, ENEA S.A podniosła cenę za zużytą kWh.
Obecnie wynosi ona 0,66zł za 1KWh i obowiązuje od 1lipca2022r.
W związku z powyższym przy kolejnych opłatach, zużytą energię należy mnożyć przez wyżej podaną stawkę.
Jednocześnie za okres od 1lipca br. należy dokonać korekty w opłatach w wysokości 0.08zł za 1kWh.
Ilość opłaconej energii przez poszczególnych działkowców za w/w okres zostanie umieszczona na tablicach informacyjnych i stronie internetowej.

Zamknięcie wody

Zarząd ROD „Modrzew” w Osielsku informuje, że zamknięcie dopływu wody do ogrodu na okres 2022/2023 nastąpi w dniu 29.10.2022r. (sobota) o godz.12.00.
Przypominamy, aby wiosną (przed włączeniem dopływu wody) zamknąć wszystkie zawory doprowadzające wodę do urządzeń na działkach oraz altan.

Opłaty działkowe

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD Modrzew w dniu 2.07.2022r. zatwierdziło dokumenty z pracy zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie finasowe za 2021r. W trakcie zebrania podjęto również uchwały dotyczące planu pracy zarządu i preliminarze finansowe oraz wysokość opłat na rzecz ogrodu ponoszonych przez działkowców w 2022r.

         W związku z powyższym opłaty kształtują się następująco:

1. Opata ogrodowa – 1.30 zł x m² / np. 300M x 1.30 zł = 390.00

2. Składka – 6,00 zł za działkę

3. Wywóz śmieci – 118.00 zł – raz w roku

4. Energia – 0.58gr. x ilość  zużytej energii

           Ponadto w roku bieżącym należy dopłacić kwotę 2.50zł za wywóz śmieci w 2021r., a w związku z podwyżką kosztów przez firmę Corimp działkowcy, którzy zapłacili za wywóz śmieci w b.r. kwotę 110.00zł powinni dopłacić 8.00zł. Opłaty powyższe są jednorazowe.

      Wymienione opłaty prosimy uregulować do 31.10.2022r.

                                                                              Zarząd

Piloty do bramy nr 2

Działkowców zainteresowanych nabyciem pilotów do otwierania bramy nr 2 informujemy, że kolejny termin dystrybucji odbędzie się w dniu 21.05.2022r. w godz.14.00 -17.00 w Domu Działkowca.

Wywóz śmieci

Zarząd ROD Modrzew informuje, że kwota 110,00zł wywóz śmieci z terenu ogrodu, podjęta uchwałą nr 9 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 26.08.2021r. jest ważna z dniem podpisania – na kolejne lata począwszy od 2021r. i obowiązuje wszystkich działkowiczów.

Wysokość opłaty może ulec zmianie w przypadku podwyższenia stawki przez firmę CORIMP.

Otwarcie wody

Zarząd ROD „Modrzew„ w Osielsku informuje, że napełnienie sieci wodnej na okres letni 2022r. nastąpi w dniu 26.03.2022r. /sobota/ o godz. 12.00.

W przypadku złych warunków atmosferycznych/mróz/ 02.04.2022r. Prosimy o sprawdzenie instalacji wodnej na swoich działkach i pozamykać wszystkie zawory zewnętrzne i wewnątrz altan.

« Older posts

© 2023 ROD Modrzew

Theme by Anders NorenUp ↑