Rodzinny ogród działkowy

Kategoria: Aktualności (Page 1 of 3)

Ogłoszenie

Zarząd ROD „Modrzew” przypomina, że wystawione przy bramie Nr
2 kontenery służą do gromadzenia wyłącznie odpadów komunalnych
segregowanych takich jak szkło (zielony), papier, poskładane na
płasko kartony (niebieski), plastik i metale (żółty) oraz odpadów
zmieszanych (duży kontener 10 m³).
ROD „Modrzew” nie posiada umowy z firmą wywozową na
odbiór odpadów wielkogabarytowych.
W związku z tym, Zarząd ROD „Modrzew” wzywa Działkowicza,
który złożył przy kontenerach zużyte meble i inne odpady
wielkogabarytowe do usunięcia ich z terenu Ogrodu na własny koszt
w terminie do 20 maja 2024 roku. Odpady wielkogabarytowe
przyjmują nieodpłatnie Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK).
W przeciwnym wypadku Zarząd ROD „Modrzew” podejmie
działania (w tym zapis monitoringu) zmierzające do ustalenia osoby,
która wystawiła przy kontenerach ww. przedmioty.
Ostatecznie, w przypadku nie ustalenia właściciela tych
rzeczy, koszty ich wywozu (i tak już wysokie) poniosą wszyscy
Działkowicze.

Otwarcie wody

Zarząd ROD „Modrzew„ w Osielsku informuje, że w Stacji Uzdatniania Wody na terenie Leśnej Polany wystąpiła awaria.Zaistniała potrzeba wymiany uszkodzonej zasuwy. W związku z powyższym ulega zmianie termin napełnienie sieci wodociągowej na okres letni 2024r. Nastąpi to w dniu:

13.04.2024r. /sobota/ o godz. 12.00

Prosimy o sprawdzenie instalacji wodnej na swoich działkach i pozamykać wszystkie zawory zewnętrzne i wewnątrz altan.

Opłaty działkowe 2024

Zarząd ROD Modrzew przypomina, że 30 czerwca 2024r. upływa termin wnoszenia opłat za działkę, śmieci, fundusz remontowy.

Przykład: opłata ogrodowa – 1,50 x 300m- 450,00zł

składka – 6,00zł

śmieci – 118,00 zł

fundusz remontowy – 50,00 zł

Ponadto prosimy o regularne wpłaty za zużytą energię elektryczną -0,76zł kwh.

Jednocześnie przypominamy,że do dziś ponad 30 działkowiczów nie wniosło regulaminowych opłat za 2023r.

Zgodnie z Reglaminem ROD oraz Statutem PZD brak takowych opłat za dany rok może skutkować cofnięciem prawa do działki.

Za brak terminowych opłat Zarząd zobowiązany jest naliczać ustawowe odsetki za każdy dzień.

Otwarcie szlabanów

W związku z nieodpowiednimi warunkami atmosferycznymi – przewidywane opady deszczu powodujące zbyt duże nasiąkanie alejek ogrodowych informujemy, że otwarcie szlabanów może nastąpić w terminie po 23.03.2024r.

Kradzieże w ogrodzie

Zgłoszono przypadek włamania do jednej z altan na terenie naszego Ogrodu.

W związku z powyższym Policja zwraca się z prośbą o sprawdzenie terenu swoich działek i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zgłoszenia na nr tel. 47 751 11 59 oraz na tel. prezesa zarządu 504 700 632.

« Older posts

© 2024 ROD Modrzew

Theme by Anders NorenUp ↑