Rodzinny ogród działkowy

Autor: jruadm (Page 1 of 3)

Wybory

Informujemy, że dobiega końca kadencja obecnego Zarządu Ogrodu. W trakcie zebrania sprawozdawczo-wyborczego, w dniu 22.06.2024r., (powiadomienia zostaną wysłane w najbliższym czasie) Zarząd złoży rezygnację z pełnionej funkcji.

W związku z powyższym wybrane zostaną nowe władze Ogrodu. W związku z tym prosimy zastanowić się nad nowymi kandydatami.

Plotki

Ostatnio wśród działkowców rozpowszechniane są informacje dotyczące oświetlenia alejek i pompy głębinowej przy bramie nr 1. Nieprawdą jest, że pompa była wyłączona przez zimę. Przykre jest to, że są one nieprawdziwe. Jak zawsze tego rodzaju rzeczy należy sprawdzić.

Po pierwsze- taki sposób oświetlenia ogrodu wynika z oszczędności. ENEA w ub. roku narzuciła limity zużycia energii na poziomie 78000,00 kwh -312 działek x250 kwh – w roku bieżącym planuje obniżyć limit o połowę. Przekroczenie powyższego limitu spowoduje drastyczną podwyżke ceny. W związku z powyższym musimy szukać oszczędności. Twierdzenie, że alejki powinny być oświetlane przez cały tydzień nie znajdują w tym momencie uzasadnienia. W związku z powyższym należy racjonalnie gospodarować energią elektryczną. Informujemy, że oświetlenie alejek przez cały tydzień zostanie włączone wraz z rozpoczęciem wakacji.

Zmiana terminu zebrania

Informujemy, że z powodów niezależnych od Zarządu ROD Modrzew zmieniony zostaje termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

Nowy termin to 29.06.2024r. godz.16.00 – pierwszy termin, godz.16.30 drugi termin – plac zabaw.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach 23,24.06.2024r. od godz. 16.00 do 18.00 w Domu Działkowca.

Prosimy o zaistniałym fakcie powiadomić sąsiadów oraz w miarę możliwości jak największą ilość działkowców.

Dziękujemy za daleko idącą pomoc.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wytycznymi każdy uczestnik zebrania zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości.

Ogłoszenie

Zarząd ROD „Modrzew” przypomina, że wystawione przy bramie Nr
2 kontenery służą do gromadzenia wyłącznie odpadów komunalnych
segregowanych takich jak szkło (zielony), papier, poskładane na
płasko kartony (niebieski), plastik i metale (żółty) oraz odpadów
zmieszanych (duży kontener 10 m³).
ROD „Modrzew” nie posiada umowy z firmą wywozową na
odbiór odpadów wielkogabarytowych.
W związku z tym, Zarząd ROD „Modrzew” wzywa Działkowicza,
który złożył przy kontenerach zużyte meble i inne odpady
wielkogabarytowe do usunięcia ich z terenu Ogrodu na własny koszt
w terminie do 20 maja 2024 roku. Odpady wielkogabarytowe
przyjmują nieodpłatnie Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK).
W przeciwnym wypadku Zarząd ROD „Modrzew” podejmie
działania (w tym zapis monitoringu) zmierzające do ustalenia osoby,
która wystawiła przy kontenerach ww. przedmioty.
Ostatecznie, w przypadku nie ustalenia właściciela tych
rzeczy, koszty ich wywozu (i tak już wysokie) poniosą wszyscy
Działkowicze.

Otwarcie wody

Zarząd ROD „Modrzew„ w Osielsku informuje, że w Stacji Uzdatniania Wody na terenie Leśnej Polany wystąpiła awaria.Zaistniała potrzeba wymiany uszkodzonej zasuwy. W związku z powyższym ulega zmianie termin napełnienie sieci wodociągowej na okres letni 2024r. Nastąpi to w dniu:

13.04.2024r. /sobota/ o godz. 12.00

Prosimy o sprawdzenie instalacji wodnej na swoich działkach i pozamykać wszystkie zawory zewnętrzne i wewnątrz altan.

Opłaty działkowe 2024

Zarząd ROD Modrzew przypomina, że 30 czerwca 2024r. upływa termin wnoszenia opłat za działkę, śmieci, fundusz remontowy.

Przykład: opłata ogrodowa – 1,50 x 300m- 450,00zł

składka – 6,00zł

śmieci – 118,00 zł

fundusz remontowy – 50,00 zł

Ponadto prosimy o regularne wpłaty za zużytą energię elektryczną -0,76zł kwh.

Jednocześnie przypominamy,że do dziś ponad 30 działkowiczów nie wniosło regulaminowych opłat za 2023r.

Zgodnie z Reglaminem ROD oraz Statutem PZD brak takowych opłat za dany rok może skutkować cofnięciem prawa do działki.

Za brak terminowych opłat Zarząd zobowiązany jest naliczać ustawowe odsetki za każdy dzień.

Otwarcie szlabanów

W związku z nieodpowiednimi warunkami atmosferycznymi – przewidywane opady deszczu powodujące zbyt duże nasiąkanie alejek ogrodowych informujemy, że otwarcie szlabanów może nastąpić w terminie po 23.03.2024r.

« Older posts

© 2024 ROD Modrzew

Theme by Anders NorenUp ↑