Rodzinny ogród działkowy

Autor: jruadm (Page 1 of 3)

Zaległości

Informujemy, że wielu działkowców nie uregulowało dotychczas załegłych opłat za działkę i wywóz śmieci w 2022r. uchwalonych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 2.07.20222r.

1. opłata ogrodowa za działkę – 0,35 zł różnica między stawką 0,95 zł, a nową stawką 1,30 zł. / /uchwała nr 4/

2. opłata za wywóz śmieci 8,00 zł/ jeżeli zostało wpłacone 110,00zł – jeżeli nie, to jest kwota 118,00/ – uchwała nr 5.

3. dodatkowa opłata za wywóz śmieci w 2021r. w wysokości 2,50 spowodowana przekroczeniem zaplanowanej kwoty w preliminarzu – uchwała nr 6.

Powyższe opłaty należy zrealizować do 30.06.br.- po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki od 1.01.2023r.

Zebranie

W związku z organizacją Walnego Zebrania Sprawozdawczego informujemy, że każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Jednocześnie prosimy w miarę możliwości o przyniesienie krzeseł na plac zabaw.

Piloty do bramy

Informujemy, że w dniu 13.05.br. od godz. 13.00 przy bramie nr 1i 2 będzie można dostroić posiadane już piloty do otwierania obu bram automatycznych oraz zakupić nowe.

Ewentualne kolejne terminy dla zainteresowanych podane zostaną w osobnych komunikatach.

Ceny energii elektrycznej

Informujemy, że na podstawie faktury nr P/20733399/0002/23 otrzymanej od dostarczyciela energii do naszego ogrodu ENEA S. A, uległa zmianie wysokość opłaty za zużytą energię.
Od 1lutego 2023r. cena za 1kwh wynosi 0,76 zł.

Otwarcie wody

Zarząd ROD „Modrzew„ w Osielsku informuje, że napełnienie sieci wodociągowej na okres letni 2023r. nastąpi w dniu 15.04.2023r. /sobota/ o godz. 12.00

Prosimy o sprawdzenie instalacji wodnej na swoich działkach i pozamykać wszystkie zawory zewnętrzne i wewnątrz altan.

Energia elektryczna

Informujemy, że zgodnie z ostatnią fakturą otrzymaną od dostarczyciela energii do naszego ogrodu ENEA S. A, uległa zmianie wysokość opłaty za zużytą energię.
Od 1stycznia 2023r. cena za 1kwh wynosi 0,70 zł.

Piloty do bram

W związku z możliwością uruchomienia w najbliższym czasie automatycznej bramy nr 1 informujemy, że działkowicze zainteresowani nabyciem pilotów mogą to zgłosić pod nr tel.504 700 632.  Prosimy o w miarę pilne dokonanie zamówienia.

Ponadto informujemy, że w dniu 22.04.br. od godz. 13.00 przy bramie nr 1 będzie można dostroić posiadane już piloty do otwierania obu bram automatycznych.

 Ewentualne kolejne terminy dla zainteresowanych podane zostaną w osobnych komunikatach.

« Older posts

© 2023 ROD Modrzew

Theme by Anders NorenUp ↑