Zarząd ROD Modrzew przypomina, że 31.12.2021r. minął termin uiszczenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych z terenu ogrodu w 2021r. w wysokości 110,00zł / Uchwała nr 9 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z 26.08.2021r., która obowiązuje wszystkich działkowiczów. W związku z powyższym od dnia 3.01.2022r. za brak w/w opłaty w terminie naliczane będą ustawowe odsetki oraz doliczana opłata pocztowa za dostarczenie wezwania do zapłaty w wysokości 8,60zł.