Bank Spółdzielczy Bydgoszcz Oddział w Osielsku nr rachunku 64 8142 0007 0000 1544 2000 0002