Zarząd ROD Modrzew informuje, że na podstawie Uchwały nr 34/VIII/2021 Okręgowej Rady PZD w Bydgoszczy z 16.12.2021r. nastąpiła zmiana wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej – wpisowe, uiszczanej w roku nabycia prawa do działki do kwoty 300,00zł – poprzednio 200,00zł.
Ponadto zmieniła się również wysokość partycypacji ROD w finansowaniu kosztów na rzecz PZD do wysokości 0,10zł za m2 pod działkami- poprzednio 0,09zł za m2 /Uchwała nr 2/XII/2021/ z 9.12.2021r.