Historia ogrodu

Już w 1976 roku decyzją wojewody bydgoskiego rozpoczęto prace przygotowawcze w celu przeznaczenia gruntów w gminie Osielsko na pracownicze ogrody działkowe dla pracowników bydgoskich zakładów pracy. Teren został podzielony na sektory i w sektorze II powstał nasz ogród z przeznaczeniem na działki dla pracowników następujących bydgoskich zakładów pracy:

 • Bydgoskie Fabryki Mebli
 • Pomorski Okręg Wojskowy
 • Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych
 • Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych
 • Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne „Brda”


Po kilku latach i spełnieniu szeregu czynności formalno – prawnych, w lipcu 1980 roku odbyło się pierwsze walne zebranie organizacyjno – wyborcze przyszłych użytkowników działek. A teren naszego ogrodu wyglądał wtedy tak…

ROD MODRZEW

W 1981 roku założono prąd, a dopiero w 1984 roku przekazano do użytku sieć wodociągową w ogrodzie.
I już wkrótce „Modrzew” jest wyróżniany dyplomami i nagrodami za osiągnięcia w ramach konkursów prowadzonych przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy i tak: w 1986 r. zajęliśmy 14 miejsce wśród ogrodów woj. bydgoskiego a w roku 1994 w takim samym konkursie 4 miejsce, w 1999 r. Zarząd zdobył tytuł „najaktywniejszy Zarząd POD’ a ogród „najaktywniejszy POD”, w 2001 roku ogród nasz został wyróżniony za popularyzację czytelnictwa fachowego przez Krajową Radę PZD. I, co najważniejsze, po kolejnych sukcesach, w roku 2006 znaleźliśmy się w grupie laureatów konkursu krajowego z najwyższymi notami i został nam przyznany tytuł „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2006”

Opis ogrodu

ROD „Modrzew” obejmuje grunty oznaczone geodezyjnie jako działka nr 264 i nr 265 o łącznej powierzchni 12,54 ha.
Powierzchnia użytkowa 312 działek to 92 800 m2. Na pozostałej powierzchni ogrodu znajdują się:

 • parkingi samochodowe na 170 miejsc o pow. 4 850 m2
 • drogi dojazdowe o pow. 5 335 m2
 • alejki o długości 2 310 m i o pow. 6 930 m2
 • plac zabaw o pow. 2 745 m2 na terenie którego znajdują się:
 • Dom Działkowca
 • Obiekt gospodarczy z głównym zabezpieczeniem energetycznym
 • Boisko do piłki nożnej
 • Boisko do siatkówki
 • Urządzenia zabawowe dla dzieci
 • „Grzybek” zadaszony z płytą betonową

Pozostałe tereny zadrzewione to 11044 m2.Ogród posiada: ogrodzenie zewnętrzne z siatki stalowej o wysokości 2,40 m i długości 1520 m w tym 3 bramy główne i 3 furtki. Instalacja elektryczna kablowa ułożona w ziemi. Instalacja wodociągowa o długości 3 326 m jest wykonana z zaworami odcinającymi do wszystkich działek, posiada też 18 hydrantów. Ogród nasz systematycznie, corocznie w zależności od posiadanych środków finansowych modernizuje, remontuje i konserwuje elementy infrastruktury ogrodowej.