Ostatnio wśród działkowców rozpowszechniane są informacje dotyczące oświetlenia alejek i pompy głębinowej przy bramie nr 1. Nieprawdą jest, że pompa była wyłączona przez zimę. Przykre jest to, że są one nieprawdziwe. Jak zawsze tego rodzaju rzeczy należy sprawdzić.

Po pierwsze- taki sposób oświetlenia ogrodu wynika z oszczędności. ENEA w ub. roku narzuciła limity zużycia energii na poziomie 78000,00 kwh -312 działek x250 kwh – w roku bieżącym planuje obniżyć limit o połowę. Przekroczenie powyższego limitu spowoduje drastyczną podwyżke ceny. W związku z powyższym musimy szukać oszczędności. Twierdzenie, że alejki powinny być oświetlane przez cały tydzień nie znajdują w tym momencie uzasadnienia. W związku z powyższym należy racjonalnie gospodarować energią elektryczną. Informujemy, że oświetlenie alejek przez cały tydzień zostanie włączone wraz z rozpoczęciem wakacji.