• Energia elektryczna

  Zarząd ROD Modrzew przypomina, że na podstawie faktury z października 2022r., ENEA S.A podniosła cenę za zużytą kWh do wysokości 0,66 zł. i obowiązywała od 1 lipca 2022r.W związku z powyższym przy kolejnych opłatach po 1.10.2022r. należało zużytą energię mnożyć przez wyżej podaną stawkę.Jednocześnie za okres od 1.07 – 1.10 ubiegłego roku należało dokonać korekty […]


 • Monit opłaty!

  Zarząd ROD Modrzew w Osielsku przypomina, że zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 2.07.2022r. uległy zmianom wysokości opłat ogrodowych za działkę i wywóz śmieci.W związku z powyższym do 31.12.2022r. działkowcy powinni dokonać wpłat korygujących różnicę za opłatę działkową w wysokości 0,35 zł za m² oraz 8,00zł za wywóz śmieci. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje […]


 • Otwarcie wody

  Zarząd ROD „Modrzew„ w Osielsku informuje, że w związku z awarią w Stacji Uzdatniania Wody – potrzeba wymiany uszkodzonej pompy głębinowej, napełnienie sieci wodnej na okres letni 2023r. nastąpi po usunięciu awarii. Przybliżony termin to 15.04.2023r. Dokładny termin zostanie podany w osobnym komunikacie. Prosimy o sprawdzenie instalacji wodnej na swoich działkach i pozamykać wszystkie zawory […]


 • Szlabany 2023

  W związku z nieodpowiednimi warunkami atmosferycznymi – częste opady deszczu powodujące zbyt duże nasiąkanie alejek ogrodowych informujemy, że prawdopodobne otwarcie szlabanów i bram wjazdowych może nastąpić w terminie 1-3.04 2023r.


 • UWAGA

  Na terenie ogrodu odnotowano kilka przypadków celowego zniszczenia trawników na działkach i terenu przed nimi poprzez polanie środkami chemicznymi. Wszystkie te zajścia zostały zgłoszone do organów ścigania. Należy stwierdzić z całą stanowczością, że tego rodzaju ohydne działania są godne potępienia. Jednocześnie informujemy, że w przypadku znalezienia sprawcy kolejnego takiego “przestępstwa “ działkowego, będą mu przypisane […]


 • Koszt energii elektrycznej

  Zarząd ROD Modrzew informuje, że na podstawie ostatniej faktury, ENEA S.A podniosła cenę za zużytą kWh.Obecnie wynosi ona 0,66zł za 1KWh i obowiązuje od 1lipca2022r.W związku z powyższym przy kolejnych opłatach, zużytą energię należy mnożyć przez wyżej podaną stawkę.Jednocześnie za okres od 1lipca br. należy dokonać korekty w opłatach w wysokości 0.08zł za 1kWh.Ilość opłaconej […]


 • Energia – stan liczników


 • Opłaty działkowe

  Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD Modrzew w dniu 2.07.2022r. zatwierdziło dokumenty z pracy zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie finasowe za 2021r. W trakcie zebrania podjęto również uchwały dotyczące planu pracy zarządu i preliminarze finansowe oraz wysokość opłat na rzecz ogrodu ponoszonych przez działkowców w 2022r.          W związku z powyższym opłaty kształtują się następująco: […]