• Zaległości

  Informujemy, że wielu działkowców nie uregulowało dotychczas załegłych opłat za działkę i wywóz śmieci w 2022r. uchwalonych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 2.07.20222r. 1. opłata ogrodowa za działkę – 0,35 zł różnica między stawką 0,95 zł, a nową stawką 1,30 zł. / /uchwała nr 4/ 2. opłata za wywóz śmieci 8,00 zł/ jeżeli zostało […]


 • Zebranie

  W związku z organizacją Walnego Zebrania Sprawozdawczego informujemy, że każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności. Jednocześnie prosimy w miarę możliwości o przyniesienie krzeseł na plac zabaw.


 • Walne zebranie


 • Przyjmowanie elementów zielonych – aktualizacja

  Czerwiec – 3.06, 24.06 Lipiec – 8.07,22.07 Sierpień – 5.08, 19.08 Wrzesień – 2.09, 23.09. Październik – 14.10,28.10. w godz. 14.00 – 17.00


 • Piloty do bramy

  Informujemy, że w dniu 13.05.br. od godz. 13.00 przy bramie nr 1i 2 będzie można dostroić posiadane już piloty do otwierania obu bram automatycznych oraz zakupić nowe. Ewentualne kolejne terminy dla zainteresowanych podane zostaną w osobnych komunikatach.


 • Ceny energii elektrycznej

  Informujemy, że na podstawie faktury nr P/20733399/0002/23 otrzymanej od dostarczyciela energii do naszego ogrodu ENEA S. A, uległa zmianie wysokość opłaty za zużytą energię.Od 1lutego 2023r. cena za 1kwh wynosi 0,76 zł.


 • Otwarcie wody

  Zarząd ROD „Modrzew„ w Osielsku informuje, że napełnienie sieci wodociągowej na okres letni 2023r. nastąpi w dniu 15.04.2023r. /sobota/ o godz. 12.00 Prosimy o sprawdzenie instalacji wodnej na swoich działkach i pozamykać wszystkie zawory zewnętrzne i wewnątrz altan.


 • Życzenia świąteczne