• Energia – stan liczników


 • Opłaty działkowe

  Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD Modrzew w dniu 2.07.2022r. zatwierdziło dokumenty z pracy zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie finasowe za 2021r. W trakcie zebrania podjęto również uchwały dotyczące planu pracy zarządu i preliminarze finansowe oraz wysokość opłat na rzecz ogrodu ponoszonych przez działkowców w 2022r.          W związku z powyższym opłaty kształtują się następująco: […]


 • Numer rachunku

  Bank Spółdzielczy Bydgoszcz Oddział w Osielsku nr rachunku 64 8142 0007 0000 1544 2000 0002


 • Piloty do bramy nr 2

  Działkowców zainteresowanych nabyciem pilotów do otwierania bramy nr 2 informujemy, że kolejny termin dystrybucji odbędzie się w dniu 21.05.2022r. w godz.14.00 -17.00 w Domu Działkowca.


 • Terminy przyjmowania elementów zielonych

  Kwiecień – 9.04 – 30.04 Maj – 14.05. – 28.05. Czerwiec – 11.06. – 25.06 Lipiec – 9.07. – 23.07 Sierpień – 13.08.- 27.08 Wrzesień – 10.09. – 24.09 Październik – 8.10. – 29.10 w godz. 14.00 – 17.00


 • Wywóz śmieci

  Zarząd ROD Modrzew informuje, że kwota 110,00zł wywóz śmieci z terenu ogrodu, podjęta uchwałą nr 9 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 26.08.2021r. jest ważna z dniem podpisania – na kolejne lata począwszy od 2021r. i obowiązuje wszystkich działkowiczów. Wysokość opłaty może ulec zmianie w przypadku podwyższenia stawki przez firmę CORIMP.


 • Otwarcie wody

  Zarząd ROD „Modrzew„ w Osielsku informuje, że napełnienie sieci wodnej na okres letni 2022r. nastąpi w dniu 26.03.2022r. /sobota/ o godz. 12.00. W przypadku złych warunków atmosferycznych/mróz/ 02.04.2022r. Prosimy o sprawdzenie instalacji wodnej na swoich działkach i pozamykać wszystkie zawory zewnętrzne i wewnątrz altan.


 • Opłaty ogrodowe

  Zarząd ROD Modrzew informuje, że na podstawie Uchwały nr 34/VIII/2021 Okręgowej Rady PZD w Bydgoszczy z 16.12.2021r. nastąpiła zmiana wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej – wpisowe, uiszczanej w roku nabycia prawa do działki do kwoty 300,00zł – poprzednio 200,00zł.Ponadto zmieniła się również wysokość partycypacji ROD w finansowaniu kosztów na rzecz PZD do wysokości 0,10zł za m2 […]