Rodzinny ogród działkowy

Kategoria: Aktualności (Page 2 of 3)

Zamknięcie wody

W związku ze zmianą terminu zamknięcia wody w sezonie 2023/2024 na 28.10.br. O godz.12.00 informujemy, że przyjmowanie gałęzi odbędzie się w dwóch terminach: 27.10./piątek/ w godz. 16.00 -18.00 oraz 28 .10. /sobota /w godz. 9.00 – 11.00.Za niedogodności, które nie wynikają z naszej winy przepraszamy.

Dzień Działkowca 2023

ZARZĄD RODMODRZEW” w OSIELSKU ZAPRASZA na festyn z okazji obchodów „ Dnia Działkowca”, który odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2023r.

P R O G R A M

14.00 – 17.00 -blok imprez sportowo- rekreacyjnych

( konkursy, gry , zabawy, strzelnica pneumatyczna, rzutki, malowanie buziek, balony, klocki lego)

– pokaz pracy pszczół w uliku demonstracyjnym 14.30, 15.30, 16.30 – warsztaty połączone z własnoręcznym wykonaniem mydła – spotkanie z Muzeum Brudu i Mydła

17.15 – 18.00-część oficjalna – wręczenie dyplomów i wyróżnień, rozstrzygnięcie konkursu na najładniej zagospodarowaną działkę roku 2023

18.00- 20.00 – turniej piłki siatkowej ( w przypadku zgłoszenia się min. trzech drużyn)

20.00 – 1.00 -zabawa taneczna dla wszystkich

Punkty sprzedaży czynne od 14.00

Grochówka z kuchni polowej, miód, lody, napoje, piwo po godz.18.00

Zarząd zaprasza osoby chętne do pomocy w organizacji przygotowań do obchodów Dnia Działkowca w dniach 17.08.oraz 18.08.08/ czwartek, piątek/ o godz. 17.00 na plac zabaw.

Bez pomocy działkowców trudno będzie przeprowadzić nasze święto.

Koszt energii elektrycznej

Zarząd ROD Modrzew informuje, że na podstawie ostatniej faktury, ENEA S.A podniosła cenę za zużytą kWh.
Obecnie wynosi ona 0,66zł za 1KWh i obowiązuje od 1lipca2022r.
W związku z powyższym przy kolejnych opłatach, zużytą energię należy mnożyć przez wyżej podaną stawkę.
Jednocześnie za okres od 1lipca br. należy dokonać korekty w opłatach w wysokości 0.08zł za 1kWh.
Ilość opłaconej energii przez poszczególnych działkowców za w/w okres zostanie umieszczona na tablicach informacyjnych i stronie internetowej.

Opłaty działkowe

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD Modrzew w dniu 2.07.2022r. zatwierdziło dokumenty z pracy zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie finasowe za 2021r. W trakcie zebrania podjęto również uchwały dotyczące planu pracy zarządu i preliminarze finansowe oraz wysokość opłat na rzecz ogrodu ponoszonych przez działkowców w 2022r.

         W związku z powyższym opłaty kształtują się następująco:

1. Opata ogrodowa – 1.30 zł x m² / np. 300M x 1.30 zł = 390.00

2. Składka – 6,00 zł za działkę

3. Wywóz śmieci – 118.00 zł – raz w roku

4. Energia – 0.58gr. x ilość  zużytej energii

           Ponadto w roku bieżącym należy dopłacić kwotę 2.50zł za wywóz śmieci w 2021r., a w związku z podwyżką kosztów przez firmę Corimp działkowcy, którzy zapłacili za wywóz śmieci w b.r. kwotę 110.00zł powinni dopłacić 8.00zł. Opłaty powyższe są jednorazowe.

      Wymienione opłaty prosimy uregulować do 31.10.2022r.

                                                                              Zarząd

Piloty do bramy nr 2

Działkowców zainteresowanych nabyciem pilotów do otwierania bramy nr 2 informujemy, że kolejny termin dystrybucji odbędzie się w dniu 21.05.2022r. w godz.14.00 -17.00 w Domu Działkowca.

Wywóz śmieci

Zarząd ROD Modrzew informuje, że kwota 110,00zł wywóz śmieci z terenu ogrodu, podjęta uchwałą nr 9 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 26.08.2021r. jest ważna z dniem podpisania – na kolejne lata począwszy od 2021r. i obowiązuje wszystkich działkowiczów.

Wysokość opłaty może ulec zmianie w przypadku podwyższenia stawki przez firmę CORIMP.

« Older posts Newer posts »

© 2024 ROD Modrzew

Theme by Anders NorenUp ↑