Rodzinny ogród działkowy

Kategoria: Aktualności (Page 3 of 3)

Piloty do bramy nr 2

Działkowców zainteresowanych nabyciem pilotów do otwierania bramy nr 2 informujemy, że kolejny termin dystrybucji odbędzie się w dniu 21.05.2022r. w godz.14.00 -17.00 w Domu Działkowca.

Wywóz śmieci

Zarząd ROD Modrzew informuje, że kwota 110,00zł wywóz śmieci z terenu ogrodu, podjęta uchwałą nr 9 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 26.08.2021r. jest ważna z dniem podpisania – na kolejne lata począwszy od 2021r. i obowiązuje wszystkich działkowiczów.

Wysokość opłaty może ulec zmianie w przypadku podwyższenia stawki przez firmę CORIMP.

Otwarcie wody

Zarząd ROD „Modrzew„ w Osielsku informuje, że napełnienie sieci wodnej na okres letni 2022r. nastąpi w dniu 26.03.2022r. /sobota/ o godz. 12.00.

W przypadku złych warunków atmosferycznych/mróz/ 02.04.2022r. Prosimy o sprawdzenie instalacji wodnej na swoich działkach i pozamykać wszystkie zawory zewnętrzne i wewnątrz altan.

Opłaty ogrodowe

Zarząd ROD Modrzew informuje, że na podstawie Uchwały nr 34/VIII/2021 Okręgowej Rady PZD w Bydgoszczy z 16.12.2021r. nastąpiła zmiana wysokości podwyższonej opłaty ogrodowej – wpisowe, uiszczanej w roku nabycia prawa do działki do kwoty 300,00zł – poprzednio 200,00zł.
Ponadto zmieniła się również wysokość partycypacji ROD w finansowaniu kosztów na rzecz PZD do wysokości 0,10zł za m2 pod działkami- poprzednio 0,09zł za m2 /Uchwała nr 2/XII/2021/ z 9.12.2021r.

Opłaty ogrodowe

Zarząd ROD Modrzew informuje,że do czasu zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2021r. wysokość opłat ogrodowych pozostaje na poziomie roku 2021 i traktowana jest jako opłata zaliczkowa. Wynoszą one:

  • opłata ogrodowa za działkę – 0,95zł za m2 – przykład – 300 m2 x 0,95zł = 285,00zł
  • składka – 6,00zł od działki
  • zużyta energia – 0,58zł za 1Kwh

INFORMACJA!!!

Zarząd ROD Modrzew przypomina, że 31.12.2021r. minął termin uiszczenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych z terenu ogrodu w 2021r. w wysokości 110,00zł / Uchwała nr 9 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z 26.08.2021r., która obowiązuje wszystkich działkowiczów. W związku z powyższym od dnia 3.01.2022r. za brak w/w opłaty w terminie naliczane będą ustawowe odsetki oraz doliczana opłata pocztowa za dostarczenie wezwania do zapłaty w wysokości 8,60zł.

Newer posts »

© 2024 ROD Modrzew

Theme by Anders NorenUp ↑