Zarząd ROD Modrzew informuje, że na podstawie ostatniej faktury, ENEA S.A podniosła cenę za zużytą kWh.
Obecnie wynosi ona 0,66zł za 1KWh i obowiązuje od 1lipca2022r.
W związku z powyższym przy kolejnych opłatach, zużytą energię należy mnożyć przez wyżej podaną stawkę.
Jednocześnie za okres od 1lipca br. należy dokonać korekty w opłatach w wysokości 0.08zł za 1kWh.
Ilość opłaconej energii przez poszczególnych działkowców za w/w okres zostanie umieszczona na tablicach informacyjnych i stronie internetowej.