Zarząd ROD Modrzew przypomina, że 30 czerwca 2024r. upływa termin wnoszenia opłat za działkę, śmieci, fundusz remontowy.

Przykład: opłata ogrodowa – 1,50 x 300m- 450,00zł

składka – 6,00zł

śmieci – 118,00 zł

fundusz remontowy – 50,00 zł

Ponadto prosimy o regularne wpłaty za zużytą energię elektryczną -0,76zł kwh.

Jednocześnie przypominamy,że do dziś ponad 30 działkowiczów nie wniosło regulaminowych opłat za 2023r.

Zgodnie z Reglaminem ROD oraz Statutem PZD brak takowych opłat za dany rok może skutkować cofnięciem prawa do działki.

Za brak terminowych opłat Zarząd zobowiązany jest naliczać ustawowe odsetki za każdy dzień.