1. Kwiecień – 9.04 – 30.04
  2. Maj – 14.05. – 28.05.
  3. Czerwiec – 11.06. – 25.06
  4. Lipiec – 9.07. – 23.07
  5. Sierpień – 13.08.- 27.08
  6. Wrzesień – 10.09. – 24.09
  7. Październik – 8.10. – 29.10

w godz. 14.00 – 17.00