RODZINNY   OGRÓD   DZIAŁKOWY     "M   O   D  R  Z  E  W"
ORGANY SAMORZĄDU OGRODU

Wykaz
Członków Zarządu ROD „Modrzew” w Osielsku i Delegatów PZD wybranych na Walnym
Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 11.04.2019

Zarząd  

            Jarosz Piotr - Prezes       tel. 504 700 632
            Szeliga Józef - Vice Prezes
            Trojanowska Mariola - Skarbnik
            Szudajska Hanna - Sekretarz
            Magierowska Agnieszka - Członek
            Kruszyna Marian - Członek

Komisja Rewizyjna
            Żarnik Ewa - Przewodnicząca
            Wudarczyk Teresa - Zastepca Przewodniczącego
            Bożena Dynowiak - Sekretarz


                    Delegat na Okręgowy Zjazd PZD - Piotr Maternowski

Dział IT
            Kontakt mailowy:
Zarząd:         zarzad(at)rodmodrzew.pl
                                Webmaster:     postmaster(at)rodmodrzew.pl

Powrót