W związku z organizacją Walnego Zebrania Sprawozdawczego informujemy, że każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Jednocześnie prosimy w miarę możliwości o przyniesienie krzeseł na plac zabaw.