Informujemy, że wielu działkowców nie uregulowało dotychczas załegłych opłat za działkę i wywóz śmieci w 2022r. uchwalonych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 2.07.20222r.

1. opłata ogrodowa za działkę – 0,35 zł różnica między stawką 0,95 zł, a nową stawką 1,30 zł. / /uchwała nr 4/

2. opłata za wywóz śmieci 8,00 zł/ jeżeli zostało wpłacone 110,00zł – jeżeli nie, to jest kwota 118,00/ – uchwała nr 5.

3. dodatkowa opłata za wywóz śmieci w 2021r. w wysokości 2,50 spowodowana przekroczeniem zaplanowanej kwoty w preliminarzu – uchwała nr 6.

Powyższe opłaty należy zrealizować do 30.06.br.- po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki od 1.01.2023r.