Czerwiec – 3.06, 24.06

Lipiec – 8.07,22.07

Sierpień – 5.08, 19.08

Wrzesień – 2.09, 23.09.

Październik – 14.10,28.10.

w godz. 14.00 – 17.00