Informujemy, że w dniu 13.05.br. od godz. 13.00 przy bramie nr 1i 2 będzie można dostroić posiadane już piloty do otwierania obu bram automatycznych oraz zakupić nowe.

Ewentualne kolejne terminy dla zainteresowanych podane zostaną w osobnych komunikatach.