Informujemy, że na podstawie faktury nr P/20733399/0002/23 otrzymanej od dostarczyciela energii do naszego ogrodu ENEA S. A, uległa zmianie wysokość opłaty za zużytą energię.
Od 1lutego 2023r. cena za 1kwh wynosi 0,76 zł.