Informujemy, że zgodnie z ostatnią fakturą otrzymaną od dostarczyciela energii do naszego ogrodu ENEA S. A, uległa zmianie wysokość opłaty za zużytą energię.
Od 1stycznia 2023r. cena za 1kwh wynosi 0,70 zł.