W związku z nieodpowiednimi warunkami atmosferycznymi – częste opady deszczu powodujące zbyt duże nasiąkanie alejek ogrodowych informujemy, że prawdopodobne otwarcie szlabanów i bram wjazdowych może nastąpić w terminie 1-3.04 2023r.