Zarząd ROD Modrzew w Osielsku przypomina, że zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 2.07.2022r. uległy zmianom wysokości opłat ogrodowych za działkę i wywóz śmieci.
W związku z powyższym do 31.12.2022r. działkowcy powinni dokonać wpłat korygujących różnicę za opłatę działkową w wysokości 0,35 zł za m² oraz 8,00zł za wywóz śmieci. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje naliczenie ustawowych odsetek od dnia 1.01.2023r. Należy zaznaczyć, że informacje w powyższej sprawie zostały zamieszczone na stronie internetowej ogrodu oraz w formie pisemnej na tablicach informacyjnych.