Na terenie ogrodu odnotowano kilka przypadków celowego zniszczenia trawników na działkach i terenu przed nimi poprzez polanie środkami chemicznymi. Wszystkie te zajścia zostały zgłoszone do organów ścigania. Należy stwierdzić z całą stanowczością, że tego rodzaju ohydne działania są godne potępienia. Jednocześnie informujemy, że w przypadku znalezienia sprawcy kolejnego takiego “przestępstwa “ działkowego, będą mu przypisane wszystkie pozostałe przypadki i oprócz konsekwencji prawnych podjęte zostaną działania o pozbawienie prawa do działki i wyrzucenie takiego drania ze społeczności naszego ogrodu.
Nie może być dla takich jak on miejsca wśród nas.
Jeżeli działkowcy posiadają wiedzę na temat sprawcy, proszeni są o kontakt z dzielnicowym – Komenda Policji Śródmieście ul. Poniatowskiego.