RODZINNY   OGRÓD   DZIAŁKOWY     "M   O   D  R  Z  E  W"
Informator   2021

INFORMACJA!!!

Zarząd ROD Modrzew przypomina, że w trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego 26.08. 2021r. przegłosowano uchwałę nr 9 o opłatach za wywóz śmieci z ogrodu:
- opłata za wywóz śmieci w 2021r. wynosi 110,00zł od działki
- opłatę działkowicz zobowiązany jest uregulować do 31.12.2021r.

INFORMACJA!!!

Zarząd ROD „Modrzew„ informuje, że nastąpi zmiana ostatniego terminu przyjmowania gałęzi i elementów zielonych z 30.10.2021r. na 23.10 2021r. Powodem zmiany jest fakt, że w dniu 30 października br. o godz. 12.00 nastąpi wyłączenie dopływu wody do ogrodu.

INFORMACJA!!!

Zarząd ROD „Modrzew” w Osielsku informuje, że zamknięcie dopływu wody do ogrodu na okres zimowy 2021/2022, w zależności od warunków pogodowych nastąpi w dniu 30.10.2021r. lub 23.10.2021r. /sobota/o godz.12.00.

Przypominamy, aby wiosną /przed włączeniem dopływu wody/ zamknąć wszystkie zawory doprowadzające wodę do urządzeń na działkach oraz altan.

ZARZĄD

INFORMACJA!!!

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Modrzew informuje,że w dniu 26.08.2021r. o godz.17.00 na terenie placu zabaw odbędzie sie Zebranie Sprawozdawcze za lata 2019 i 2020r. Każdy działkowicz otrzyma osobne zaproszenie do uczestniczenia w zebraniu.
Materiały merytoryczne i finansowe zostaną wyłożone w dniach 17.08,18.08.2021r. W godz.14.00 -17.00 w Domu Działkowca.

ZARZĄD

UWAGA!!!

ZGODNIE Z §68 PKT.2 REGULAMINU RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH ORAZ UCHWAŁĄ WALNEGO ZEBRANIA Z 2019R. ZATWIERDZONĄ PRZEZ DZIAŁKOWCÓW, ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA DO POJEMNIKÓW GAŁĘZI, ELEMENTÓW ZIELONYCH, SPRZĘTU RTV, INNYCH SPRZĘTÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I POREMONTOWYCH, MEBLI I INNYCH PRZEDMIOTÓW PONADGABARYTOWYCH. WSZYSKIE W/W PRZEDMIOTY KAŻDY DZIAŁKOWIEC JEST ZOBOWIĄZANY WYWIEŹĆ - BEZPŁATNIE DO PSZOK. PONADTO ZAOSTRZONE PRZEPISY O SEGRACJI ODPADÓW - W PRZYPADKU ICH NIE PRZESTRZEGANIA SPOWODUJĄ NAŁOŻENIE NA OGRÓD WYSOKICH KAR FINANSOWYCH PRZEZ FIRMĘ OBSŁUGUJĄCĄ NASZ OGRÓD. PRZEŁOŻY SIĘ TO NA RADYKALNĄ PODWYŻKĘ OPŁAT, KTÓRĄ TRZEBA BĘDZIE OBCIĄŻYĆ WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW. SZANUJMY SWOJE FINANSE.

ZARZĄD

TERMINY PRZYJMOWANIA ELEMENTÓW ZIELONYCH W 2021R

1.Kwiecień – 17.04
2.Maj – 8.05, 22.05
3.Czerwiec - 5.06
4.Lipiec – 10.07
5.Sierpień – 14.08
6.Wrzesień – 4.09, 25.09
7.Październik – 9.10, 30.10
Godzina 14:00 - 17:00
Obowiązek noszenia maseczek ochronnych i utrzymywania odległości

UWAGA!!!

Zarząd ROD MODRZEW informuje, że 30.06.2021r. mija termin opłat za użytkowanie działki. Zgodnie z decyzją Rady Krajowej PZD opłaty te pozostają na poziomie roku 2020 – 0,95 zł za m2 + 6 zł roczna składka oraz 0.58 zł za Kwh zużytej energii i należy je traktować zaliczkowo. Opłaty należy realizować przez konto bankowe -Bank Spółdzielczy Bydgoszcz Oddział w Osielsku nr rachunku 64 8142 0007 0000 1544 2000 0002. Prosimy o terminowe wpłaty. Za opóźnienie opłat od dnia 1.08. 2021r. naliczane będą ustawowe odsetki.

UWAGA!!!

Zarząd ROD „Modrzew” informuje, że w związku ze złą prognozą pogody na najbliższe dni /opady atmosferyczne, nocne przymrozki/ i może nastąpić rozjeżdżenie alejek przez pojazdy osobowe oraz dostawcze otwarcie szlabanów na alejkach nastąpi w terminie 24 -27.03.2021r

INFORMACJA!!!

Zarząd ROD „Modrzew„ w Osielsku informuje, że napełnienie sieci wodnej na okres letni 2021r. nastąpi w dniu 27.03.2021r. /sobota/ o godz. 12.00
W przypadku złych warunków atmosferycznych/mróz/ 10.04.2021r.
Prosimy o sprawdzenie instalacji wodnej na swoich działkach i pozamykać wszystkie zawory zewnętrzne i wewnątrz altan.
Powrót

.