RODZINNY   OGRÓD   DZIAŁKOWY     "M   O   D  R  Z  E  W"
ORGANY SAMORZĄDU OGRODU

Wykaz
Członków Zarządu ROD „Modrzew” w Osielsku i Delegatów PZD wybranych na Walnym
Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 23.04.2015

Zarząd  

            1. Piotr Jarosz - Prezes       tel. 504 700 632
            2. Mariola Trojanowska - Skarbnik
            3. Krystyna Nowicka - Sekretarz
            4. Marian Kruszyna - Członek

Skład Komisji Rewizyjnej
            1. Ewa Żarnik - Przewodnicząca
            2. Katarzyna Sugalaska Dąbrowska - Z-ca przewodniczącego
            3. Celina Siermińska Warczak - Sekretarz            Delegat na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD – Roman Kitłowski


            Okręgowy Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego PZD w Bydgoszczy potwierdza
            zgodność wyciągu z protokołu pierwszego zebrania Zarządu ROD „Modrzew”
            w Osielsku wybranego na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym .

Dział IT
            Barbara Zapalska - webmaster

Powrót