RODZINNY   OGRÓD   DZIAŁKOWY     "M   O   D  R  Z  E  W"
Informator   2019


                                          Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 11.04.2019r. zatwierdziło sprawozdanie
z działalności Zarządu za okres kadencji 2015 - 2018 oraz przyjęło projekty planów i uchwał na 2019 r, które obowiązują
wszystkich członków naszego ogrodu.
             
        Posiedzenia zarządu:
        - Dom Działkowca - w godz.- 18.00- 19.30 w dniach : 09.05, 27.06, 18.07, 8.08, 26.09, 17.10. 2019 r.
        - Restauracja „Tango” ul. Wojska Polskiego 23 w godz.-17.00- 19.00 w dniach: : 18.11, 16.12 - 2019 r.
        oraz oraz 27.01, 17.02, 16.03, 20.04, 2020 r. .

        Dyżury w Domu Działkowca:
        - Kasjer: w godz. 14.00 - 16.00
        maj - 04.05, 11.05, 18.05, 25.05

                Zarząd zwraca się z prośbą o dokonywanie obowiązujących opłat przez pocztę lub bank
       - zgodnie z przepisami PZD.

        - Prezes lub członek zarządu w soboty godz. 13.00 - 14.00
      maj - 25.05 czerwiec - 22.06 lipiec - 27.07 sierpień - 17.08 wrzesień - 21.09


        Elektryk:         telefon : 792 240 580
        Gospodarz ogrodu:
telefon 691 663 635 .
        W przypadkach nagłych Prezes telefon : 504 700 632

                Dzień Działkowca ustalono na dzień 10 sierpnia 2019 r.
        O P Ł A T Y
        - składka członkowska – 6 zł
        - opłata na potrzeby ogrodu 0,95zł/m2
        termin płatności: do 30.06. br.
W/w opłaty można wpłacić na konto bankowe (numer konta niżej) lub bezpośrednio do kasjera w trakcie
dyżurów w Domu Działkowca

                - za pobraną energię elektryczną: - 0,58zł/KWh
                termin płatności: do 15 dnia każdego miesiąca za miniony miesiąc,
                całkowite rozliczenie do 31 października.

                          Przyjmowanie i składowanie elementów kompostowych i gałęzi w sezonie 2019r.
        będzie odbywać się w następujących terminach:
                Kwiecień – 27
                Maj – 25
                Czerwiec – 22
                Lipiec – 20
                Sierpień – 3
                Wrzesień – 21
                Październik – 19
        w godz. 15.00 - 17.00 pod nadzorem dyżurujących osób, w miejscu do tego wyznaczonym

        Opłat można dokonywać na konto:
        ROD "Modrzew" Osielsko
        Bank Spółdzielczy O/Bydgoszcz ul. Kołłątaja 8
        Nr. 64 8142 0007 0000 1544 2000 0002

        Na przelewach prosimy podawać nr działki i przeznaczenie opłaty.
        prosimy o terminowe wpłaty

        Zarząd przypomina o konieczności zgłaszania na piśmie zmian danych osobowych umieszczonych w deklaracjach
        członkowskich w tym szczególnie zmiany miejsca zamieszkania i nr telefonów.Powrót